Antwoord op al je vragen

Waarom bestaat de grondwet?

Waarom bestaat de grondwet

Anoniem

1

antwoord

0

Donkerevader

Omdat er zolang er schift werd gebruikt en mensen in een maatschappij samenleefden, wetten waren. De grondwet is eigenlijk de belangrijkste wet. De basis voor alle andere wetten en regelgeving. Het gebeurt soms dat regels conflicteren met de grondwet. Iedereen wordt geacht de grondwet te kennen.

Beantwoord deze vraag als Anonieme Gebruiker: